Uziemienie linii napowietrznej nn

Uziemienie to wyjątkowa skuteczna metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi ostatnie przewód pokazujący się z przewodnika, jakim jest podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią i w finale tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji wysyłając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie wznosi się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są oryginalne sposoby uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, funkcjonalne i ochronne.

W postaci uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i podają do przyłączania odgromowych przewodów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i gwarantują połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w charakterach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na domową konstrukcję wyróżnia się na łatwe, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku dodatkowo jego budowa określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wykonane solidnie i spełniać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W współczesnym obiekcie dostosowuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być instalowane z użyciem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego systemu ważna jest reklama i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające ale na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości mechanicznej a potrafią ulec uszkodzeniu.