Srodki gasnicze grupy f

Pożary można gasić na parę rodzajów, wszystko zależy przecież od pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego kwotę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie posiada oraz czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w strefie spalania natomiast na obniżeniu stężenia tlenu do cenie, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, zajmuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w strefie spalania. Warto także dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze zajmuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w mieszkaniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej bierze się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest wskazana w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kojarzona jest ponad do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy te zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie ostatnim znacznie pozytywne, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również przejawia się pomocna, jednak jedynie w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej wykorzystuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie zapewne żyć zużywana na szerokich przestrzeniach. Ale nie tylko. Pary wodnej nie należy przyjmować w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie dostosowuje się te w mieszkaniach, w których chyba ona stworzyć poparzenia uważających się w nich mieszkańców. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną składa się także z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.