Przemysl chemiczny 2009

W budynkach przemysłowych, szczególnie tych powiązanych z dziedziną chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które potrafią powstrzymać się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a także środowiska. Z wielu statystyk wynika, że najpoważniejszy kłopot leży w błędzie odpowiednich stylów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy tylko od prowadzenia tym elementem.

System zarządzania

Przy zarządzaniu ryzykiem stosuje się różne formy, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa wypadnięcia danych zdarzeń. Istnieją obecne metody porównawcze z innymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i daje się na jakości, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie mieści to tak, że można nie brać pod opiekę zagrożeń o niższym stopniu konsekwencji - należy zapobiegać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, a ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe winno stanowić profesjonalnymi zawodowcami. Nie można pomijać tego aspektu przy pisaniu i dodawaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod uwagę. Konserwacje budynku w stosownych odstępach czasowych, zapewnienie odpowiedniej kwocie i jakości sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w planu minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to zaledwie część z obecnego co powinien brać pod uwagę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie punktu na koniec reperkusji prawnych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań ludziom oraz ludziom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów poświęconych na plany rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i rozwijanie o jego stałą jakość powinny mieć jedne spośród istotniejszych elementów zarządzania każdego obiektu.