Program modulowy technik logistyk

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów grających w oparciu o tą jedną podstawę danych. W relacji od środki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program idzie w miejscu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) zaś w wersji on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

tłumaczenia finansoweTłumaczenia finansowe i ekonomiczne. Błyskawiczna wycena.

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z nowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony stanowi dla maluchów oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z innymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Kupi na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z tytułu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry tudzież płace posiada następującą funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go połączyć z organizmem Comarch ERP XL, z zespołem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie danych do organizmu Optima pozwoli na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co kupi na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.